Ya !! das is a Guzzi!!!

MotoGuzzi in declinazione Teutonica gallery e links vari su Guzzi Karl .

ich bin a MotoGuzzista
du bist a MotoGuzzista
er ist a MotoGuzzista
wir sind a MotoGuzzista
ihr seid a MotoGuzzista
sie sind a MotoGuzzista


caferacer - cafe racer - cafè racer

Commenti